Het verhaal van familie Meesters

De familie Meesters ontvangt vanaf 2017 gezinsondersteuning van Eigenz. Het gezin bestaat uit ouders en een tweeling van negen jaar. Daarnaast zijn er in de weekenden en vakanties nog andere kinderen van moeder.

Samen met het gezin zijn er doelen opgesteld. Zowel ouders als kinderen hebben hier een bijdrage aan geleverd. Zo zijn het echt doelen van het hele gezin.

Ouders staan erg open voor begeleiding van uit Eigenz. Moeder: "We willen graag leren en ervaren de ondersteuning van Eigenz dan ook als erg positief. We voelen ons gesteund en kunnen ons verhaal kwijt bij medewerkers. We putten kracht uit de ondersteuning en gesprekken die er gevoerd worden. Zo komen we tot nieuwe inzichten wat betreft de opvoeding."

Eigenz werkt wat betreft de ondersteuning van de familie Meesters samen met verschillende andere organisaties, zoals Tragel, Juvent en William Schrikker Groep. Het doel is om het gezin op verschillende vlakken zoveel mogelijk te ondersteunen en hun eigen kracht te stimuleren.

© 2018 Zuidwester  |  Privacy Statement  |  Klachtenregeling


0187 89 8888
eigenz@zuidwester.org

Bezoekadres
Dwarsweg 40
3241 LB Middelharnis


Postadres
Postbus 16
3240 AA Middelharnis